Wymagania bezpieczenstwa pracy

ATEX – istnieje obecne reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, przeznaczony do dawania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w częściach połączonych z tą zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą przecież być sprzeczne z poradą, i nie są prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę albo jest przydatny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach terenach UE stanowiły wielkie ograniczenia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do publikacji w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w działanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.