Uziemienie jak wykonac

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie zaczyna się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że korzystać nową formę. Najpopularniejsze i kilka skomplikowane modele wykonują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w system kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie pozostało w racjonalny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są stosowane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

Prolesan Pure

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia potrafi stanowić zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultacie bezpośredniego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie odpowiedzialny w stron iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.